Enakyrkans podcast

Undervisning och predikningar från Enakyrkans pastorer mm.

Podcast artwork

Enakyrkan är en församling ansluten till Pingst och EFK. Vi finns mitt i Mälardalen, närmare bestämt i Enköping. I denna podcast hittar du predikningar av våra pastorer Krister Hultberg, Peter Ulveström tillsammans med andra gäster som medverkar i våra Gudstjänster.

View website


Get the latest news and updates